Thanh tra

ThS.GVC. Nguyễn Thị Thanh Thùy

SĐT: 0945.321.819

EMAIL: thuyntt@quangbinhuni.edu.vn

– Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra theo quyết định; kiểm tra nền nếp dạy học theo phân công;

– Tham gia công tác in sao, rà soát và đóng gói đề, đáp án đề thi;

– Tham gia công tác tổ chức xây dựng đề thi và ngân hàng đề thi theo chuẩn đầu ra;

– Tham gia hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các nguồn thông tin về hoạt động giảng dạy và giáo dục trong Nhà trường;

– Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Hiệu trưởng.

 

 

 

 

ThS.GV. Nguyễn Thị Như Hương

SĐT: 0911.266.719

EMAIL: huongntn@quangbinhuni.edu.vn

– Tham mưu xây dựng các văn bản thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; tham gia công tác thanh tra, kiểm tra theo quyết định, kiểm tra nền nếp dạy học theo phân công;

– Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra;

– Phụ trách theo dõi lĩnh vực thanh tra, kiểm tra nền nếp dạy học;

– Tổ trưởng Tổ công đoàn;

– Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

 

 

 

ThS.VC. Lê Thị Hương

SĐT: 0919.450.177

EMAIL: buileanhhoang@gmail.com

– Phụ trách công tác quản lý, lưu giữ, nhận – giao đề thi và đáp án đề thi, trình Trưởng phòng chọn đề thi và đáp án đề thi theo quy định;

– Hỗ trợ rà soát, đóng gói đề thi và đáp án đề thi;

– Phụ trách công tác đảng vụ của Chi bộ; công tác Văn thư của Phòng thay đồng chí Lê Thị Lan Phương khi vắng mặt;

– Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra theo quyết định; kiểm tra nền nếp dạy học theo phân công;

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.

 

 

 

 

ThS.VC. Lê Thị Lan Phương

SĐT: 0905.358.808

EMAIL: phuongltl@quangbinhuni.edu.vn

– Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra theo quyết định, kiểm tra nền nếp dạy học theo phân công;

– Theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra của các đơn vị sau khi hoàn thành cuộc thanh tra, kiểm tra;

– Phụ trách công tác in sao, rà soát và đóng gói đề, đáp án đề thi theo quy định;

– Văn thư Phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng giáo dục; phụ trách công tác cơ sở vật chất, văn phòng phẩm của đơn vị;

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Nhà trường.